Coaching

Coaching to zmiana.  I tak jak w życiu można być na nią gotowym lub nie. Jeśli zatem czujesz, że potrzebujesz zmiany w swoim życiu lub w jakimś jego obszarze spróbuj i skorzystaj z oferowanych sesji z profesjonalnym coachem.  Otofitness wspieramy zmiany.


Czym jest coaching?

?   to proces i intensywna forma pracy nad samym sobą i nad zmianą,
?   to nazwanie celu/ów i określenie ich ?ważności?,
?   to wsparcie w procesie zmiany,
?   to opcje i nowe możliwości,
?   to droga do lepszej wersji siebie,
?   to świadomość i wiara w siebie,
?   to dążenie,
?   to rzeczywistość,
?   to plan,
?   to działanie,
?   to przegląd,
?   jest metodą pracy w formule jeden na jeden.

Coach pracuje z klientem indywidualnym nad rozwojem wiedzy, umiejętności i kompetencji.  W tym procesie ważne jest to kim jesteś i spojrzenie na człowieka z perspektywy całej osoby. Podstawowym motto procesów coaching?owych jest praca na zasobach i potencjale klienta oraz wiara w możliwości kienta.
Bazujemy na słusznym założeniu, że każdy człowiek posiada uświadomione i nieuświadomione zasoby, dzięki którym może rozwijać siebie i wprowadzać zmiany w życiu, rozwiązywać problemy oraz podejmować wyzwania.


Co daje coaching?

?   poprawia naszą samoświadomość,
?   rozwija kreatywność,
?   pomaga w określeniu i odnalezieniu celów, które są dla nas ważne,
?   ujawnia nasze nawyki i przekonania,
?   wzmacnia chęć wprowadzenia zmian,
?   daje inspirację i autoreflekcję.

Trenujemy z twoimi nawykami i wspieramy przemianę.  Czy coaching jest skuteczny? Jest - jeśli klient jest gotowy i zaangażowany w zmianę. Coach wspiera i daje w procesie 100% siebie, swojej uważności, wiedzy i posiadanych narzędzi i umiejętności,  ale to od klienta zależy czy proces będzie skuteczny. To pytanie jest zatem pytaniem, na które klient odpowiedzieć musi sobie sam.   Jeśli jesteś gotowy na zmiany wierzymy, że te zmiany nastąpią.


Jak prowadzony jest coaching?

?   Coaching prowadzony jest w oparciu o standardy ICF oraz Izby Coachingu.
?   Coaching prowadzony jest w oparciu o metodę CoachWise Coaching Essentials?
?   Coaching jest procesem zindywidualizowanym odbywa się w trybie face-to-face (jeden na jeden), a jego ramy i zakres określane są za każdym razem z klientem.
?   Proces w zależności od potrzeb i ustalonych celów trwa od 6 do 12 sesji.
?   Sesje trwają ok 1 - 1,5 h.
?   Częstotliwość spotkań uzależniona jest od uzgodnień z klientem ? przeciętnie sesje odbywają się raz na dwa tygodnie.
?   Sesje objęte są zasadami całkowitej poufności.