Ewa Sicińska

Ewa Sicińska

Jest pedagogiem i autorką projektów profilaktycznych. Aktualnie pracuję również jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. S. Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Od 2007 roku prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną z dziećmi z trudnościami w uczeniu się. Ma także doświadczenie w pracy metodą dramy stosowanej (m.in. kursy z Aleksandrą Chodasz ze Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA oraz z Johnem Somersem z Uniwersytetu w Exeter). W Otofitness prowadzi OTOteAtr, czyli Odlotowy Teatr Ochotników Amatorów poruszający współczesne problemy młodych ludzi i rozwijający kluczowe kompetencje społeczne. Wie, że rezultaty w pracy pedagogicznej są możliwe tylko dzięki osobistemu zaangażowaniu w relację z dziećmi opartą na wzajemnym szacunku. W każdym widzi potencjał i stara się go rozbudzać. W klubie jest także animatorką urodzin i eventów tematycznych dla dzieci oraz kierownikiem kolonii i półkolonii. Koordynuje wszystkie projekty realizowane w Strefie Dzieci. Dodatkowo redaguje klubowe social media. 


Zajęcia które prowadzę

Inni Instruktorzy