Grupy terapeutyczne

Mając na względzie bardzo wysoką jakość usług oraz zróżnicowane potrzeby uczestników zajęć, konsekwentnie umacniamy prozdrowotny i rehabilitacyjny kierunek rozwoju klubu. Z tego względu wprowadziliśmy specjalistyczne GRUPY TERAPEUTYCZNE. Udział w nich gwarantuje indywidualną opiekę trenera, możliwość systematycznej konsultacji, dobór form i technik fizjoterapeutycznych w pracy, pomiar i omówienie osobistych postępów uczestników. 


Osobami prowadzącymi GRUPY TERAPEUTYCZNE są wybitni specjaliści w zakresie treningu medycznego oraz z wieloletnim stażem zawodowym. 
Ta unikatowa forma, stanowiąca pomost między treningiem grupowym a personalnym, zapewnia wyjątkowe, spektakularne efekty pracy, dostęp do specjalistycznej terapii ruchowej w komfortowych warunkach oraz w odpowiednim do potrzeb okresie czasu. 


Aktualnie w naszym GRAFIKU proponujemy następujące SPECJALISTYCZNE GRUPY TERAPEUTYCZNE:

PILATES REFORMER 

PILATES TERAPEUTYCZNY

JOGA TERAPEUTYCZNA