Regulamin

REGILAMIN

12.12.2022 11:50

REGULAMIN KLUBU OTOFITNESS.PL

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 19

 1. Z usług klubu mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet, wykupiły jednorazowe wejście lub są klientami partnerów biznesowych. Do korzystania z zajęć grupowych upoważnia również zaproszenie wydane przez recepcję klubu bądź osoby upoważnione.

 2. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem, podpisanie go oraz uiszczenie jednorazowej opłaty członkowskiej w wysokości 35 zł. Posiadacze kart partnerskich również zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej opłaty członkowskiej (35 zł).

 3. W przypadku zgubienia karty klubowej należy poinformować Pracownika recepcji Klubu. Nowa karta zostanie wydana po dokonaniu ponownej opłaty w wysokości 15 zł za wyrobienie karty.

 4. Z zajęć fitness i jogi mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz młodsze za pisemną zgodą rodziców.

 5. Dla dzieci przewidziana jest specjalna oferta zajęć dostępna w recepcji klubu.

 1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia klienta, wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

 3. Urazy, kontuzje, złe samopoczucie, ciążę należy zgłaszać trenerowi przed rozpoczęciem treningu.

 4. Kobiety ciężarne mogą przystąpić do zajęć za zgodą lekarza prowadzącego.

 5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom z ważnymi karnetami oraz posiadaczom kart partnerów biznesowych klubu, które wcześniej zarezerwowały sobie miejsce na wybranym treningu.

 6. W przypadku większej ilości osób na zajęcia niż przewidziana maksymalna o możliwości wejścia decyduje kolejność przybycia. Klienci, którzy chcą skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut, ze względów bezpieczeństwa, nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.

 7. Karnet nabijany na kartę członkowską jest jednocześnie dowodem wpłaty. Należy mieć go przy sobie za każdym razem, w momencie przyjścia do klubu.

 8. Kartę członkowską należy okazać pracownikowi recepcji każdorazowo przy wejściu do klubu.

 9. Karnet jest czasowy i utrzymuje ważność przez okres 30 dni od daty jego zakupu. Karnety, które utraciły ważność nie będą honorowane.

 10. Niewykorzystane wejścia mogą być „odrobione” na wskazanych przez recepcje zajęciach do końca ważności karnetu.

 11. W przypadku niewykorzystania karnetu w okresie 30 dni nie ma możliwości „odstąpienia” zajęć innej osobie.

 12. Klub umożliwia Klubowiczom zawiesić swój aktywny karnet jednorazowo maksymalnie na okres pełnych 7 dni. Opcja ta dostępna jest każdorazowo przy wykupieniu karnetu. Ważność karnetu wydłużona jest wtedy o czas zawieszenia.

 13. Zgłoszenie zawieszenia karnetu musi nastąpić w trakcie aktywności pakietu drogą telefoniczną lub osobiście w recepcji Klubu. Po upływie okresu zawieszenia karnet zostaje automatycznie wznowiony.

 14. Zawieszenie karnetu z datą wsteczną nie jest możliwe.

 15. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zamrożenia karnetu na całkowity czas niedyspozycji uczestnika.

 16. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.

 17. Cena karnetu nie obejmuje ubezpieczenia od NNW.

 18. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym.

 19. Klub zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych dotyczących grafiku, instruktorów, godzin i dni otwarcia klubu, itp.

 20. Zajęcia prowadzone są dla minimum 3 osób lub decyduje instruktor.

 21. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin pracy klubu w okresie letnim, między świątecznym oraz podczas ferii zimowych.

 22. Klub posiada w ofercie karnety:

 • karnet terapeutyczny

 • karnet pilates reformer studio

 • karnety rodzinne

 • karnet joga 30 dni oraz open

 • karnet fitness 30 dni oraz open

 • karnet karty partnerskie

 1. W przypadku karnetu fitness istnieje możliwość wejścia na zajęcia joga przy jednorazowej dopłacie 10 zł do wejścia z karnetu.

 2. Zajęcia można rezerwować na miesiąc do przodu i odwoływać nie później niż 3 h przed zajęciami.

 3. Zapisu na zajęcia można dokonać: osobiście w recepcji, telefonicznie lub online.

 4. Osoby zapisane, które nie odwołają rezerwacji w wyznaczonym czasie, a tym samym nie umożliwią innym osobom skorzystania z oferty, będą miały pobrane wejście z karnetu.

 5. Na zajęcia można przychodzić bez wcześniejszych rezerwacji, jednak pierwszeństwo wejścia będą miały osoby wcześniej zapisane.

 6. Na terenie klubu obowiązuje obuwie sportowe z czystą podeszwą – inne od tego, w którym się przyszło. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

 7. Ćwiczący zobligowany jest posiadać strój sportowy oraz ręcznik do treningu.

 8. W klubie oraz na jego posesji obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz środków dopingujących czy stymulujących.

 9. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz spożywania gumy do żucia.

 10. Przed zajęciami prosimy o zdjęcie biżuterii mogącej spowodować uszkodzenie ciała oraz sprzętu podczas ćwiczeń na zajęciach.

 11. Na salę ćwiczeń nie wnosimy jedzenia.

 12. Rzeczy osobiste na czas ćwiczeń klienci mogą zostawić w szatniach, a rzeczy wartościowe prosimy o zabranie ze sobą na zajęcia lub pozostawienie na recepcji.

 13. Za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie obiektu klub nie ponosi odpowiedzialności.

 14. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym klientów (telefonicznie, mailowo, na stronie klubu lub tablicy informacyjnej).

 15. Uczestnicy zajęć, szkoleń, warsztatów, imprez, eventów itp. organizowanych przez klub Otofitness wyrażają zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez klub Otofitness wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek uczestników (zdjęcia itp.) w celach upublicznienia tych dokumentów, w mediach takich jak: Internet, prasa, telewizja itp.

 16. Klienci klubu zobowiązani są do zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania. W przypadku rażących naruszeń zasad klub zastrzega sobie prawo do wyproszenia niewłaściwie zachowującej się osoby oraz ustanowienia zakazu korzystania z usług klubu bez zwrotu kosztów za wykupiony karnet. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

 17. Voucher z ulotki obowiązuje tylko NOWYCH KLIENTÓW, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z treningów w Klubie.

 18. Osoba, która podpisuje regulamin zobowiązuje się tym samym do jego przestrzegania.

Godziny otwarcia recepcji

Poniedziałek
08:30 - 21:00
Wtorek
08:30 - 21:00
Środa
08:00 - 21:00
Czwartek
08:30 - 21:00
Piątek
08:30 - 21:00
Sobota
08:30 - 12:00
Niedziela
09:30 - 13:00

Dane kontaktowe

95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Wojska Polskiego 19

Telefon:
+48 517 232 887
Email:
biuro@otofitness.pl
Napisz do nas:
formularz on-line
Konto:
61 1140 2004 0000 3602 8224 8698
facebook
Ta strona wykorzystuje cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „rozumiem”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Zobacz: polityka prywatności