Specjalistyczne grupy personalne

Mając na względzie bardzo wysoką jakość usług oraz zróżnicowane potrzeby uczestników zajęć, zdecydowaliśmy się wprowadzić SPECJALISTYCZNE GRUPY PERSONALNE. Udział w nich gwarantuje indywidualną opiekę trenera, udział w kameralnej grupie, możliwość systematycznej konsultacji, dobór form i technik pracy do możliwości, pomiar i omówienie osobistych osiągnięć uczestników. 


Osobami prowadzącymi GRUPY PERSONALNE są wybitni specjaliści w zakresie treningu medycznego oraz z wieloletnim stażem zawodowym. 
Ta unikatowa forma, stanowiąca pomost między treningiem grupowym a personalnym, zapewnia wyjątkowe, spektakularne efekty pracy, dostęp do specjalistycznej terapii ruchowej w komfortowych warunkach oraz w odpowiednim do potrzeb okresie czasu. 
Aktualnie w naszym GRAFIKU proponujemy następujące SPECJALISTYCZNE GRUPY PERSONALNE:

PILATES REFORMER STUDIO

PILATES ZDROWY KRĘGOSŁUP 

PILATES W CHUSTACH

JOGA 

JOGA W CHUSTACH

TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA DZIECI