Strefa Dzieci

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w fantastycznych zajęciach dedykowanych właśnie młodym ludziom z uwzględnieniem ich etapów rozwoju, gwarantujących bezpieczeństwo i prawidłową, prozdrowotną stymulację psychofizycznego rozwoju. Potrafimy motywować do działania i chcemy rozwijać osobisty potencjał drzemiący w naszych młodych uczestnikach. 
Dodatkowo udział w treningach kształtuje cechy charakteru takie jak: pracowitość, motywacja, dyscyplina. Przy tym umożliwia realizację pasji, poznanie własnych mocnych stron, doznanie radości z postępów i sukcesów, rozładowanie napięć, aktywne spędzanie czasu wolnego bez telefonów i komputerów, a w zamian w towarzystwie sympatycznych rówieśników. 
Dbamy o każdego młodego uczestnika zajęć, tworzymy rodzinną swobodną atmosferę, propagujemy zdrowy styl życia i uczymy prawidłowych nawyków na przyszłość. 
W klubie Otofitness proponujemy szereg zajęć dla dzieci i/lub młodzieży:

AERIAL HOOP 

AKROBATYKA W CHUSTACH

KRAV MAGA KIDS/JUNIOR

MODERN JAZZ 

BALET

GRAFIK

Spróbuj różnorodnych aktywności i baw się znakomicie! WYMARZONE URODZINKI 

Organizacja urodzin dla dzieci

Czytaj więcej...Organizujemy wakacyjne kolonie sportowe oraz półkolonie letnie i zimowe 

Zapraszamy do rezerwacji miejsc. Współpracujemy z firmą HULAJ DUSZA z Łodzi i raz w miesiącu nasz klub zmienia się w przestrzeń multisensoryczną, w której można swobodnie doświadczać świata wszystkimi zmysłami i beztrosko się brudzić. 

Czytaj więcej...Prowadzimy diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży

Celem diagnozy jest określenie: 

  • poziomu funkcji poznawczych (intelekt) oraz funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka
  • osobowości
  • specyficznych trudności w nauce ? dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia ? oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych
  • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych
  • dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych
  • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych
Badanie trwa od 2 do 4 godzin i wymaga przynajmniej dwóch spotkań ze specjalistą. Terminy wizyt umawiane są indywidualnie pod numerem telefonu: 603-608-340.
Cena wizyty: od 100 zł.