Nowe Zajęcia

PILATES REFORMER STUDIO

PILATES REFORMER STUDIO

Podczas pracy w formie obwodowej w kameralnych (max. 8-osobowych) grupach oferujemy każdemu uczestnikowi spersonalizowany program oraz wysoką wiedzę techniczną. Celem zajęć jest poprawa komfortu życia poprzez zniwelowanie blokad w ciele, przywrócenie właściwych wzorców ruchu, głęboką aktywację...

FITNESS

Marta Szwedzka

Treningi i Zajęcia